Lehrer

20160404_113238Randolf Behnke

2005 bis 2007 Ninjutsu

Karate seit 2008

2015  1. DAN Dento Shito Ryu  unter Sensei Nakahashi, Sensei Hatano, Sensei Molina

2016 1. DAN Shito Ryu DKV unter Sensei Nakahshi, Sensei Molina

Trainer C Lizenz DKV

 

 

20160404_113027Christine Mahler

Karate seit 2006

2011 1. DAN Dento Shito Ryu  unter Sensei Nakahashi, Sensei Hatano, Sensei Molina

2013 2. DAN Dento Shito Ryu unter Sensei Nakahashi, Sensei Hatano, Sensei Molina